Förskole- introdution

Vorta Drom hjälper till att introkusera föräldrar och barn i förskolan. En del föräldrar har svårt med tillit till andra vuxna och vill därför inte släppa ifrån sig sina barn. Förskolan är ett sätt att tidigt inkludera barnet i samhället och lära barnet socialisera sig samt mota ny kunskap.

Har du frågor kring förskolaintrodutionen så kan du ringa mig.

Victoria Bradic, Mentor

Tele: 0736 93 05 06

Få barnet att känna sig trygg i förskolan.

Att få träffa andra barn och vuxna, få vara med och i tidigt stadie komma in i skolmiljö är viktigt. Personal måste få en god relation till föräldrarna för att visa barnet att det inte sker en konflikt utan att de kan lita på lärare. Då finns personal på vorta drom med som stöd i att lära sig hur skolan fungerar och vilka krav man har. Och även vilka krav man kan ställa på skolan och vad för specialhjälp man kan få.

14333154_10206358499475531_9015330096468693072_n
Share Button