Helsingborg

ANMÄL DIG TILL KONFERENSEN
23 SEPTEMBER

VÄLKOMNA DEN 23 SEPTEMBER TILL BREDGATAN 17

Arvsfondens projekt Bättre hälsa för unga romer avslutas. Konferensen kommer att fokusera på vunna erfarenheter men ta avstamp i samverkan mellan Vorta Drom och staden.
Konferensen vänder sig till romska föreningar och kommun-företrädare i pilotkommuner och utvecklingskommuner inom romsk inkludering.

Share Button

© Hemsidan Vartadrom.se. All Rights Reserved. DESIGNED BY | Saga Andersson