CATCH UP

Vorta Drom använder sig av olika Catch Up metoder och i detta projekt har vi använt  Läsklar. Det finns många olika metoder för att hinna ikapp skolarbetet men denna metod används flitigt på plats. Läsklar innebär att man på 10 veckor lär en person läsa. Catch up är metoder för att hinna ikapp kunskapsmässigt med jämnåriga.

Se en informationsfilm om metoden läsklar

CATCH UP Metoden för RUZA

"Catch Up metoden för Ruza"

HD intervjuade 15 åriga Ruza Kuzhicov som tagit del av en annan metod inom Catch Up.. Ruza hade svårt med Matte och låg kunskapsmässigt på en lågstadienivå, men med Catch Up  har Ruza tagit sin kunskapsnivå från årkurs 2 till årskurs 8.

Share Button