Introduceras i förskolan

Ett barn ska känna sig tryggt utanför hemmet men föräldrar ska känna sig ännu tryggare att låta främlingar uppfostra.

Förskoleintrodution

Jag heter Victoria Bradic och jobbar som projektledare i förskoleverksamheten och mentor i projektet eftermiddagsskolan. Det är mitt jobb att vägleda familjer och deras barn som är mellan 0-6 år in i förskolan. Vi alla har vi olika behov och önskemål och jag finns här för att lyssna och stötta. 

Mitt mål är att stödja föräldrar och motivera att våga ansöka om barnomsorg. Många barnfamiljer  vågar inte lämna sina barn på förskolor av olika skäl.
Genom detta har det inkommit flera fall om orosanmälningar från socialtjänsten där vi även hjälper till med och hitta olika lösningar, åtgärder kring dessa fall.
Vi har olika insatser från flera håll med bland annat en ledningsgrupp bestående av mig som projektledare, Ivan Kuzchicov som är ordförande i Vorta Drom, vittraskolan, socialförvaltningen, öppna förskolan och arbetsmarknadsförvaltningen.
Varannan vecka har vi en föräldragrupp där vi träffas gemensamt och pratar om olika saker. Exempelvis hur vi lägger upp en planering med respektive skola/förskola för att bibehålla kontakten mellan föräldrar och lärare på lång sikt och hur man skapar en god relation och ett gott förtroende med varandra.

Share Button