Po Drom

händer
Po Drom

Betyder ”Vi är påväg”

vad händer
2017

Lyckades vi få ut

16 personer i arbete.

14063723_10206232913015948_1172382184455494561_n
Egna kontakter

Vi har egna kontakter som hjälper oss att hjälpa våra klienter att komma ut i praktik, arbete, skola.

Po Drom

Po drom är en insats för vuxna deltagare som behöver stöd och motivation till att söka sig ut till arbete och studier. Detta är en insats som vi erbjuder alla invånare på Adolfsberg. Vi erbjuder digitala tjänster varje onsdag 15:00-18:00. Detta möjliggör för brukare att använda sig av webben för att söka information från myndigheter och använda e-tjänster i sina ärenden m.m.

Varför?

Po- Drom betyder ”Påväg” och innebär att föreningen med egna kontakter hjälper vuxna och föräldrar med romsk bakgrund att komma ut i arbete. Detta leder till etablering, meningsfull vardag och samhörighet. År 2017 fick vi ut 16 stycken i arbete.
Det fanns ett samband mellan barn som hade mycket frånvaro i skolan och föräldrar som hade försörjningsstöd. Barn som hade hemmagående föräldrar stannade ofta hemma.
Detta resulterade i att barnen inte fick lära sig intrigera med andra barn och halkade efter i skolarbetet. Föräldrarna blev lätt deprimerade då de kände skuld till att inte kunna hjälpa sitt barn med sina läxor eller hade råd att ge sina barn det som andra föräldrar med jobb kunde ge sina barn. Med hjälp av Po Drom har vi lyckats hjälpa dessa personer att bli en del av samhället och därefter skapat en trygghet.

fgeff

Vanjuska Ivanov Tele: 0728- 70 94 07

Handledare

Victoria Bradic Tele:0736- 93 05 06

Mentor

Share Button