Från Sommarskola till eftermiddagskola

Strax innan årsskiftet 2016 bildar Arbetsmarknadsförvaltningen (AMF) och Socialförvaltningen (SOF) ett avtal med Vorta Drom. Tre anställningar var nu aktuella för ungdomsledarna och det var tid för dem att kasta sig i en värld de tidigare inte upplevt.

Vi hade tillgång till rymliga salar med material och ett flertal elever. Vad var motivet och hur skulle ungdomsledarna ta sig an det?
Improvisera var inte längre ett första val, lyhördhet var nästa steg och frågor började gro.

Ungdomsledarna ställde frågor till barnen ”Vem är du? Vad är du bra på? Vad är du inte bra på?” Och till föräldrarna ”Vad är ditt barn bra på? Vad är barnet mindre bra på? Vad tror du barnet vill bli?”

Utifrån frågor och svar till föräldrar kunde vi gemensamt med metodutvecklare på SoF, samt specialpedagog och barnpsykolog försöka hitta metoder för att öka barnens närvaro.
(Eftermiddagskolan är till för de elever som behöver lite extra hjälp men .Vi är där för att barnen ska känna sig bekväma, frågan skall alltid vara fri och känslan av de får vara sig själva är en viktig del.

Tryggheten och gemenskapen där barn hjälper varandra är en viktig del. Hela poängen är att barnen ska känna sig som en del av samhället och att vara beblandade med icke romer )

Share Button