SISTA ANMÄLNINGSDAG 31 oktober

VÄLKOMNA TILL KONFERENSEN
8 NOVEMBER

Det går inte längre att anmäla sig till konferensen den 8 november. 

VÄLKOMNA DEN 8 NOVEMBER TILL BREDGATAN 17

Arvsfondens projekt Bättre hälsa för unga romer avslutas. Konferensen kommer att fokusera på vunna erfarenheter men ta avstamp i samverkan mellan Vorta Drom och staden.

Konferensen vänder sig till romska föreningar och kommunföreträdare.

Share Button